Mimarın Mesajı

Mithat Kırayoğlu

Bursa’da Yeni Bir Yaşam Projesi

- Mithat Kırayoğlu / Mimar

Özdilek ile işbirliğimiz, kısa sürede Eskişehir’in en prestijli yaşam alanı haline gelen Eskişehir AVM ve Eskişehir Loft Konut Projesi ile başladı. Bugün bu işbirliğini kendi şehrimiz Bursa’ya taşımış olmaktan mutluluk duyuyoruz. 1975 yılından bugüne uzanan mimari proje pratiğimizde oteller, alışveriş merkezleri, eğitim yapıları ve konut kompleksleri gibi çok çeşitli yapı projelerinden süzülmüş tasarım birikimimizi, Bursa’nın bu yeni çağdaş yaşam merkezine özveriyle akıttık.

Bu projede kent tasarımı ve peyzaj elemanlarının kullanım ilkeleri belirlenirken, yapıların korunaklı bir ortak mekan oluşturacak biçimde konumlanmasına özen gösterildi. Yürüyüş aksları, oyun, spor, dinlenme ve etkinlik alanlarıyla taşıttan arındırılmış güvenli bir sosyal etkileşim mekanı oluşturuldu.

Tasarım ve yapı kalitesi, detay çözümleri, özenli malzeme seçimi, örnek kentsel peyzajı ile Orange City, geleneksel komşuluk ilişkilerimizin çağdaş bir yorumla yeniden üretileceği, Bursa’nın köklü mahalle kültürünün geleceğe taşınacağı bir yaşam projesi olacaktır.